Om oss

Safetygroup är en ideell förening som arbetar för sporten utan ekonomiskt egenintresse. Föreningens medlemmar avsätter egen tid och ekonomiska medel för att kunna uppnå de mål som föreningen i grunden bildades för.

Safetytgroups ledning består idag av ett
begränsat antal personer med gedigna
kunskaper och mycket lång erfarenhet av
internationell dragracing.
Tyngdpunkten ligger främst inom brand och
räddning, men stor erfarenhet finns även inom
områden som banpreparering och organisering av
tävlingar i sin helhet.
Medlemmarna förfogar över ett unikt kontaktnät,
tillika kompetens, som skapats genom åren, vilket
idag förgrenar sig över stora delar av Europa.

 

Ledningen i Safetygroup har för avsikt att fungera som styrgrupp för sammankallande och ledning av räddning- och banpersonal gentemot arrangörer och organisatörer, stora som små.

Samt att verka för ett högre säkerhetstänkande inom sporten, vilket tillförsäkras genom utbildning och vidareutbildning av såväl ny som idag verksam personal inom ovanstående områden.

Med innovativa metoder och utrustning ska Safetygroup koordinera och genomföra samträning av europeisk räddningspersonal som är verksam inom dragracing.

För att få tillgång till information om den senaste tekniska utvecklingen inom respektive klass etablera och utveckla informationskanaler mellan styrgruppen och förarrepresentanter i de olika tävlingsklasserna.

Arrangörer och organisatörer förses med adekvat utrustning inom respektive arbetsgrupps område.