Räddning o brand

 

SafetyGroup rescue team består av ett antal medlemmar som jobbat inom dragracing I många år.

Vi specialiserar oss på att jobba på Dragracing Banracing och Rally med brand och räddning som specialitet.

Vi har all den utrustning som SBF reglemente kräver för att få kör dessa typer av tävlingar.

Såsom  vattentank, hydrauliska klippverktyg och släckare m.m.

Vi har även utrustning för att kunna plocka ur en förare ur en bil.

SafetyGroup är även kunniga på banpreppning och sanerings arbete på dragracingbanor.